Chci žádat o navýšení invalidního důchodu. Můžu žádost podat až po ukončení DPN?

Otázka:

Pobírám inv.důchod 1.stupně. A chci požádat o navýšení. Aktuálně jsem však na DPN.Můj dotaz zníí,zdali žádost můžu podat až po ukončení DPN?

(redakčně neupravováno)

Odpověď:

Chci žádat o navýšení invalidního důchodu. Můžu žádost podat až po ukončení DPN?

Žádost o změnu výše invalidního důchodu, což je přesný název, můžete podat kdykoliv. Její podání není nijak spjato s trváním dočasné pracovní neschopnosti.