Žádost o důchod na přelomu roku a doložení potvrzení o vyplacených náhradách

Otázka:

Dobrý den. Vzhledem k tomu, že pobírám vedle mzdy ze zaměstnání ještě náhradu za nemoc z povolání, půjdu do starobního důchodu k 8.3.2018, kdy dosáhnu věku 65 let. Mám informaci, že si mám požádat o důchod 4 měsíce dopředu, tz. listopad 2017. A že se bude započítávat příjem roku předcházejícího , tz.rok 2016. Ale podle mě budu krácen o výdělky roku a čtvrt. Prosím o odpověd, kdy požádat o důchod, abych nebyl krácen

(redakčně neupravováno)

Odpověď:

Žádost o důchod na přelomu roku a doložení potvrzení o vyplacených náhradách

Žádat o důchod je možné nejdříve čtyři měsíce před požadovaným datem přiznání, tzn. jde o termín, kde prvně může být žádost uplatněna. To ale neznamená, že není možné žádat později (o řádný starobní důchod je možné dokonce žádat zpětně). V tomto případě je tedy nejsnazší variantou uplatnit žádost o důchod na OSSZ až poté, co budete mít k dispozici potvrzení o vyplacených náhradách za ztrátu na výdělku za celý rok. Pokud byste si chtěl přesto žádat celé čtyři měsíce dopředu, doložil byste k žádosti potvrzení o vyplacených náhradách pouze za část roku. Až byste měl k dispozici i potvrzení za zbývající část roku, doložil byste ji ČSSZ a ta by důchod následně přepočítala.