Z evidence úřadu práce do starobního důchodu. Jak ČSSZ postupuje?

Otázka:

Dobrý den,
datum mého odchodu do důchodu je dle mého data narození 3.2.2016. Půjdu si tedy žádat o starobní důchod letos v říjnu. Jsem nyní veden na Úřadu práce, kde do konce roku pobírám podporu. Ze zaměstnání jsem byl propuštěn ze zdravotních důvodů, na Úřadu práce bych tedy měl být veden až do data mého odchodu do starobního důchodu, tj. do 3.2.2016. Zajímalo by mě, jak se postupuje. Pracovnice na Úřadu práce mi totiž sdělila, že mi v říjnu, těsně předím, než si půjdu žádat na OSSZ o důchod, napíší potvrzení, že jsem v současné době veden u nich na Úřadu práce, že prý chce OSSZ vždy „čerstvý doklad“. Předpokládám, že na OSSZ mi do února spočítají výši mého starobního důchodu, jakou budu pobírat. Ale já budu mít z Úřadu práce potvrzení, že jsem u nich byl až do února (tj. do data odchodu do důchodu), až poté, co budu od nich odcházet (předem mi toto potvrzení nevystaví) – ale v té době už výše mého důchodu bude spočtena. Jak mi tedy budou dopočítány zbylé měsíce, tj. od října do 3. února? Bude se po doložení tohoto dokladu v únoru ještě důchod přepočítávat?
Za jak dlouho mi v tomto případě začne chodit starobní důchod? Mám obavy, abych nezůstal měsíc nebo dva bez peněz, aby mi první výplata důchodu navazovala na skončení podpory, kterou dostanu naposledy v lednu 2016.
Moc děkuji za odpověď.

Odpověď:

Z evidence úřadu práce do starobního důchodu. Jak ČSSZ postupuje?

Z přechodu z evidence na úřadu práce do starobního důchodu nemusíte mít obavy. Vše se dělá v zásadě velmi jednoduše. Než si na OSSZ podáte žádost o starobní důchod, necháte si na úřadu práce vystavit potvrzení o evidenci, ve kterém bude uvedeno, že jste v evidenci úřadu práce od ……. dosud. Na základě tohoto potvrzení vám ČSSZ evidenci na ÚP zhodnotí až do 2. 2. 2016. K tomuto datu je také třeba se z evidence úřadu práce odhlásit (od 3. 2. 2016 již budete ve starobím důchodu). Pokud si požádáte v říjnu, důchod se jistě bez problémů vyřídí.

I kdyby vám ČSSZ zhodnotila dobu na úřadu práce pouze do dne vydání potvrzení o evidenci, nebyl by to také zásadnější problém (i když takto se dnes již nepostupuje). ČSSZ by vydala rozhodnutí o starobním důchodu a zahájila jeho výplatu (nečekalo by se na ukončení evidence na úřadu práce) a po doložení zbývající doby by důchod přepočítala a doplatila případný rozdíl.