Za jaké roky se mi bude vypočítávat invalidní důchod?

Otázka:

Dobrý den, je mi 53 roků, žádám o invalidní důchod. Za posledních 10 roků mám odpracované 4 roky, pokud žádám o duchod v červenci 2017 za jaké roky se mi bude vypočítávat invalidní důchod. Počítá se při výpočtu odpracovaných let i pracovní poměr, na tři nebo čtyři měsíce, sčítají se tyto měsíce, nebo jen celé roky. Počítá se do důchodu invalidního také doba s podporou pro zápočet roků? děkuji

(redakčně neupravováno)

Odpověď:

Za jaké roky se mi bude vypočítávat invalidní důchod?

Důchod se vám bude (v případě, že vám vznikne nárok) vypočítávat z dob pojištění získaných od ukončení povinné školní docházky a ze všech výdělků od roku 1986 do roku 2016 (u důchodu přiznaného v roce 2017).

Vy ale zřejmě máte na mysli, z jakého období se vám bude hodnotit doba pro splnění podmínky potřebné doby pojištění. Vysvětlení naleznete v tomto článku. Pokud by např. posudkový lékař stanovil datum vzniku invalidity k 15. 10. 2017, bude se pro vznik nároku na důchod posuzovat doba od 15. 10. 2007 do 14. 10. 2017 (10 let) – v tomto období musíte získat alespoň 5 let pojištění. Pokud tuto podmínku nesplníte, bude se dále zkoumat ještě období posledních 20 let, tj. od 15. 10. 1997 do 14. 10. 2017, kdy byste musela získat 10 let pojištění.

Jaké doby se hodnotí a v jakém rozsahu, vysvětluji v tomto článku. Doby pojištění se počítají s přesností na dny a dobu pojištění je možné získávat i po jednotlivých dnech, které se sčítají.