Nemám odpracované potřebné roky na starobní důchod. Budu mít nárok na starobní důchod?

Otázka:

Od r. 1999 pobírám ČID 1. stupně, nemám odpracované potřebné roky na starobní důchod. Jsem nar. 1957. Budu mít nárok na starobní důchod? Děkuji.

Odpověď:

Nemám odpracované potřebné roky na starobní důchod. Budu mít nárok na starobní důchod?

Sama uvádíte, že “odpracované roky” na starobní důchod nemáte. Z toho důvodu vám nárok na starobní důchod nemůže vzniknout, neboť nesplňujete jednu z podmínek pro jeho přiznání. Jaké podmínky je třeba splnit pro vznik nároku na starobní důchod, máme popsáno v tomto článku.