Z jakých důvodů jsem byl ke KLP předvolán dříve než za rok?

Otázka:

Dobrý den pobiram invalidní důchod od října 2018. Kontrolní lékařská prohlídka byla stanovena za rok ale žádost o podrobení se vyšetření přišla v květnu 2019. Nevíte z jakých důvodů jsem byl předvolán dříve než za rok? Děkuji

(redakčně neupravováno)

Odpověď:

Z jakých důvodů jsem byl ke KLP předvolán dříve než za rok?

Obecně platí, že kontrolní lékařské prohlídky se provádějí dříve pouze mimořádně. Může to být např. v situaci, kdy jste si žádal o jinou dávku podmíněnou nepříznivým zdravotním stavem a podle doložené zdravotní dokumentace váš zdravotní stav neodpovídá uznanému stupni invalidity. Příp. mohla ČSSZ provést revizi posudku a zjistit, že posouzení zdravotního stavu bylo nadhodnoceno.

Důvodů bych asi vymyslel víc, ale obecně platí, že dřívější KLP se neprovádí, aby se stupeň invalidity zvyšoval.