KLP v nepřítomnosti

Otázka:

Dobrý den, pobírám ID I. stupně od 11/2017 pro úzkostně depresívní poruchu, kdy se s depresí léčím od svých 18 let, nyní je mi 45 let, pro těžkou anemii, vertigo. K tomu se v 8/2019 objevila hospitalizace po náhlém kolapsu, kdy jsem nebyla schopna ovládat pravou stranu těla, vyšetření negativní, učila jsem se znovu mluvit, cvičila jsem, abych začala pravou stranu ovládat. ID mi byl přiznán na 3 roky, v 11/2019 mám mít KLP. O probíhající LP budu obeznámena, nebo se mám řídit pouze termínem v původním posudku z r. 2017, tedy 11/2020 ? A dále bych se chtěla zeptat, zda je možné pro LP nechat vypracovat nové hlášení od svého psychiatra, a ošetřujícího lékaře, který má všechny mé výsledky vyšetření, neboť došlo oproti roku 2017 k výrazným změnám mého zdravotního stavu. Kam potom tyto nové zdravotní posudky zasílat ? Dočetla jsem se, že KLP mohou proběhnout bez mé “přítomnosti” a tedy bez doložení nových zdravotních posudků. Děkuji Vám za radu

(redakčně neupravováno)

Odpověď:

KLP v nepřítomnosti

Provedení KLP v nepřítomnosti neznamená, že by nebyly dokládány nové lékařské zprávy. Taktová kontrola by neměla žádný smysl, když by byla prováděna z dokladů, které dokládají zdravotní stav před několika lety a navíc v dané době již posouzený. V nepřítomnosti znamená, že posuzovaný není pozván před posudkového lékaře a ten KLP provede z nově doložené zdravotní dokumentace, ale bez přítomnosti posuzovaného.

Až bude chtít ČSSZ provést kontrolní lékařskou prohlídku, zajisté vás o ní bude informovat a vyzve vás k doložení lékařských nálezů, které máte k dispozici.