Vztahuje se na chybu úředníka taky 5letá lhůta?

Otázka:

Dobrý den, pobírám ID 1. stupně a nyní jsem zjistila rok po doručení Osobního listu důchodového pojištění, že mi byl za rok 2016 špatně vypočítaný vyměřovací základ. Nejspíš šlo o překlep, kdy místo 150 000 mi počítají 15 000. Takže ID dostávám kvůli tomuto nižší už 6 let. Jakou formou mám zažádat o přepočítání a vztahuje se na chybu úředníka taky 5letá promlčovací lhůta? Děkuji

(redakčně neupravováno)

Odpověď:

Vztahuje se na chybu úředníka taky 5letá lhůta?

Pokud je důchod přiznán v nižší částce vinou nesprávného úředního postupu, neplatí omezení doplatku na 5 let, ale důchod vám bude doplacen za celé období – § 56 odst. 1 písm. b) zákona č. 155/1995 Sb.

O kontrolu výpočtu můžete požádat neformálním dopisem adresovaným ČSSZ, příp. se dostavte na vaší OSSZ, kde s vámi tento požadavek sepíší.

Otázka doplněna:

Dobrý den, mockrát děkuji za vaši odpověď. Já právě včera na MSSZ posílala z datové schránky dotaz, jestli se jedná o chybu. Ráno mi volala celkem odměřená úřednice, že příliš nerozumí mému dotazu, ovšem po chvíli bylo jasné, že rozumí a sdělila mi, že se i na chybu úředníka vztahuje 5letá promlčecí lhůta, že je moje chyba, že jsem si Osobní list nepřekontrolovala. Což mě dost překvapilo, myslela jsem si, že každý je zodpovědný za svou práci.
Nyní jsem opět přes datovku napsala formálně Žádost o přepočítání ID a zaslala na ČSSZ do Prahy. Ještě bych tedy ráda věděla, za jak dlouho musí udělat přepočet.
Děkuji za odpověď.

(redakčně neupravováno)

Odpověď doplněna:

I kdyby pětiletá lhůta platila (což u vás neplatí), neznamená to, že byste na chybu mohla upozornit pouze do pěti let. Znamenalo by to, že byste dostala doplatek pouze za dobu posledních pěti let od vašeho podání.

ČSSZ ráda postupuje tak, že i ve zjevných případech doplatí důchod pouze za pět let. Pak je na místě proti takovému rozhodnutí podat námitku.

ČSSZ má na vydání rozhodnutí 90 dní. Nyní je ale s ohledem na ohromné množství žádosti o předčasné důchody ve stavu, kdy tuto lhůtu nedokáže v mnoha případech dodržet. Buďte proto shovívavá.