Výpovědní lhůta invalidního důchodce

Otázka:

Dobrý den, mám menší dotaz: Vztahuje se na invalidního důchodce při poddání výpovědi také dvouměsíční výpovědní lhůta?

Odpověď:

Výpovědní lhůta invalidního důchodce

Zákoník práce nestanovuje žádnou výjimku v délce výpovědní doby u invalidních důchodců. Výpovědní lhůta je tedy stejně dlouhá jako u občana bez invalidního důchodu, tj. 2 měsíce, které začínají běžet od prvního dne následujícího měsíce, ve kterém byla výpověď podána.