Doručení rozhodnutí o důchodu do datové schránky fikcí

Otázka:

Dobrý den,
dne 2.3. mi bylo do datové schránky zasláno rozhodnutí čssz o snížení výše invalidního důchodu, v datové schránce bylo doručeno fikcí po 10 dnech, tj. 12.3. (takto to potvrzuje i doručenka dostupná v datové schránce). Lhůta pro podání námitky 30 dní se dle mého počítá od DORUČENÍ, tj. od 12.3., a pak byl poslední den lhůty (posun z důvodu svátku a víkendu) 14.4. V této lhůtě jsem námitku podala, ale nyní 28.5. mi přišlo rozhodnutí o zamítnutí námitek z důvodu pozdního podání, protože 30denní lhůtu počítají už ode dne, kdy mi první rozhodnutí zaslali, tj. od 2.3. a tudíž lhůta končila už 1.4. Připadá mi to jako nesmysl, vždycky se veškeré úřední lhůty počítají od doručení, proto také existuje institut doručení fikcí, nicméně zde si nejsem úplně jistá, protože zákon 582/1991 uvádí „lze jako řádný opravný prostředek podat písemné námitky do 30 dnů ode dne jeho OZNÁMENÍ účastníku řízení“. Termín oznámení ovšem není nikde definován a v žádných pokynech, ani na stránkách čssz nelze nalézt, že by se od doručení lišil.
Prosím poraďte jak se mohu bránit a pokud nemám pravdu, zda mohu případně ještě podat žádost o prominutí zmeškání lhůty dle správního řádu (např. i z důvodu nouzového stavu, kdy se některé lhůty promíjely) a také hlavně do kdy musím zaslat nějakou z těchto forem zaslat čssz. Z tohoto důvodu se obávám, že věc spěchá a moc prosím o co nejrychlejší odpověď.
Mockrát děkuji předem, s pozdravem

(redakčně neupravováno)

Odpověď:

Doručení rozhodnutí o důchodu do datové schránky fikcí

Lhůtu fikce doručení i lhůtu pro podání námitky počítáte podle mě správně. Fikce doručení nastala 12. 3. 2020 a lhůta pro podání námitky uplynula 14. 4. 2020 (jak správně píšete kvůli víkendu). I u rozhodnutí o dávkách důchodového pojištění se lhůty počítají ode dne doručení. Dle mého názoru je tedy tento postup ČSSZ chybný.

Informace o opravném prostředku by měla být uvedena v závěru rozhodnutí o zamítnutí námitky. V tomto případě je to podání žaloby k příslušnému krajskému soudu ve lhůtě 2 měsíců od doručení rozhodnutí o námitce. Nicméně v tomto případě bych se ještě jednou pokusil kontaktovat ČSSZ s tím, že zřejmě došlo k nesprávnému postupu.

S prominutím lhůty dle mého názoru nemůžete uspět – námitku datovou schránkou jste z domova mohla poslat i v době mimořádných opatření.