Přiznání starobního důchodu OSVČ a vrácení záloh

Otázka:

Všechny rady pro OSVČ přecházející při vstupu do důchodu z HPP na VPP se týkají změny výše záloh soc. poj.. Nikde jsem nenašel ale nic o závěr. vyúčtování za tento přechodný rok. Jsem-li 3 měs. HPP, 9 měs. VPP a na konci 2019 nepřesáhnu zisk za celý tento rok 78 476.- , mohu všechny zálohy požadovat zpět nebo ty první 3 minimální ( pro HPP) zálohy tam musím nechat? Pokud ano, tak v jaké výši, 3x 2388 nebo 3x 2189 nebo to taky závisí na měsíci podání přehledu za 2018?

(redakčně neupravováno)

Odpověď:

Přiznání starobního důchodu OSVČ a vrácení záloh

Toto si můžete snadno spočítat např. ePortálu ČSSZ, kde je k dispozici interaktivní formulář Přehledu o příjmech a výdajích OSVČ. Příjem se rozdělí na období hlavní a vedlejší samostatné výdělečné činnosti (HPP a VPP se dříve týkal zaměstnanců) a ke každému zvlášť se přiřadí poměrná část daňového základu. Pokud jsem vámi uvedené údaje do formuláře zadal, zjistil jsem, že máte přeplatek krásnou jednu korunu českou.