Platby pojištění OSVČ po vzniku nároku na starobní důchod

Otázka:

Dobrý den,
mám odchod do starobního důchodu k 3. 7. 2017, o důchod jsem zažádal v listopadu 2017 se zpětnou platností. Avšak do nynějška (prosinec 2017) platím zdravotní a sociální pojištění (jsem OSVČ). Zřejmě bych měl nyní tyto platby ukončit. Ptám se, jak se zhodnotí platba sociálního a zdravotního pojištění po 3. 7. 2017, zda mi bude částka nějakým způsobem vrácena, či připočtena k důchodu apod. Děkuji.

(redakčně neupravováno)

Odpověď:

Platby pojištění OSVČ po vzniku nároku na starobní důchod

Na platby záloh na sociální pojištění se informujte na oddělení OSVČ místně příslušné OSSZ a na platby záloh se informujete u vaší zdravotní pojišťovny. V průběhu roku neplatíte pojištění, ale pouze zálohy na pojištění. Nemůžete je jen tak přestat platit – záleží na daňovém základu, který jste uvedl v minulém Přehledu o příjmech a výdajích OSVČ.

Jak je uvedeno výše, nyní platíte pouze zálohy a to jak u zdravotního tak u sociálního pojištění. „Vyúčtování“ bude provedeno po podání přehledu o příjmech a výdajích.

Úpravu důchodu je možné provést až za dobu výdělečné činnosti vykonávané současné s pobíráním starobního důchodu, který trvala 360 dní.