Chyba ve výpočtu vdoveckého důchodu?

Otázka:

U odpovědi na dotaz: Výše vdovského a vdoveckého důchodu u důchodců s rozdílnými příjmy. Pod tím je jména:J.Mařík
Zde se objevila v posledním odstavci částka 3879,– s tím, že je to nepokrácený vdovský důchod a potom od něj odečítáte % výměru 2330,– a výjde 1549,– a ty dělíte 2, výsledná částka je 775,–.. Nevím kde jste vzali těch 3879,-, když z předchozích údajů nevyplývaj?

(redakčně neupravováno)

Odpověď:

Chyba ve výpočtu vdovského důchodu?

Odpověď na váš dotaz je obsažena přímo v článku, na který svou otázkou odkazujete, kde je uvedeno:

Nejprve si vysvětleme, jak se počítá vdovský i vdovecký důchod v případě, že zemřelý pobíral starobní důchod a vdova nebo vdovec žádný důchod nepobírá: od důchodu zemřelého se odečte základní výměra (2.330 Kč v r. 2013), výsledkem je procentní výměra, která se vydělí 2 a opět přičteme základní výměru. To je „běžný“ vdovský (i vdovecký) důchod.

Důchod manželky v roce 2013 činil 5.428,- Kč. Podle výše uvedeného návodu od této částky odečteme 2.330 Kč a vyjde nám základní výměra 3.098 Kč. Tuto vydělím 2 a výsledkem je 1.549 Kč. K výsledku zpět přičteme základní výměru 2.330 Kč a vyjde nám 3.879 Kč „nepokrácený“ vdovecký důchod.