Krátí se vdovecký důchod po jednom roce pobírání?

Otázka:

Dobrý den,
po úmrtí manželky, která pobírala starobní důchod, pobírám důchod vdovecký. Já sám pracuji jako zaměstnanec a pobírám jenom mzdu. V době úmrtí manželky jsem měl 59 let. Tedy bych měl vdovecký důchod pobírat i nadále po jednom roce. Chtěl bych se zeptat, zda se částka vdoveckého důchodu při dalším pobírání vdoveckého důchodu po jednom roce krátí a zda v případě, když bych byl nezaměstnaný a vedený v evidenci pracovního úřadu, budu mít nárok na pobírání vdoveckého důchodu a v jaké výši?
Děkuji za odpověď.

Odpověď:

Krátí se vdovecký důchod po jednom roce pobírání?

Po jednom roce pobírání vdoveckého důchodu se vám jeho výše krátit nebude. K pokrácení vdoveckého důchodu dojde až vám bude přiznán váš starobní důchod (příp. invalidní důchod).

Nezaměstnanost ani pobírání podpory v nezaměstnanosti nemá žádný vliv na výši vypláceného vdoveckého důchodu – pokud nebudete mít přiznán další důchod, vdovecký důchod budete mít vyplácený v plné výši (nepokrácený).

Podrobně jsem způsob krácení pozůstalostních důchodů vysvětlil v této odpovědi v důchodové poradně.