Opětovné přiznání vdoveckého důchodu. Muž narozený 1956, žena zemřela 2013.

Otázka:

Manželka zemřela v invalidním důchodu 3. stupně v roce 2013. Po dobu 1ho roku pobírám vdovský důchod 7.009,- Kč. Od kdy mám nárok na opětovný vdovský důchod a o jakou částku půjde, jsem zaměstnaný a jsem nar. 31.5.1956.

Odpověď:

Opětovné přiznání vdoveckého důchodu. Muž narozený 1956, žena zemřela 2013.

Nárok na opětovné přiznání vdoveckého důchodu budete mít 30. 11. 2015 – čtyři roky před dosazením důchodového věku. Výše vdovského důchodu v roce 2015 nebude nižší než výše v současnosti vypláceného důchodu. K pokrácení vdoveckého důchodu dojde až vám bude přiznán váš starobní důchod. Pokrácený vdovecký důchod se počítá tak, že se z něj odečte základní výměra (v roce 2013 činí 2.330 Kč) a zbytek se vydělí dvěma. Pokud by se krátila současná výše vašeho důchodu, bral byste ke svému starobnímu důchodu vdovecký důchod ve výši 2.340 Kč.

Článek k tématu: vdovecký důchod