Výpověď dohodou po přiznání invalidního důchodu

Otázka:

Dobrý den, jak mám postupovat, když jsem žádala o ID a bylo mi řečeno, že se budu muset nahlásit na ÚP. Jak mám postupovat v práci, když by mě chtěli dát výpověď dohodou? Slyšela jsem, že mám ukončit PN a vybrat si dovolenou a nechat si dát výpověď od zaměstnavatele a měla bych dostat i odstupné? Děkuji za radu, jak postupovat.

Odpověď:

Výpověď dohodou po přiznání invalidního důchodu

Nic takového jako je „výpověď dohodou“ neexistuje. Zaměstnavatel vám může dát výpověď pouze z důvodů popsaných v této mojí odpovědi. Jak je uvedeno v odkazovaném příspěvku, přiznání invalidního důchodu není důvodem k rozvázání pracovního poměru. Pokud chcete se svým zaměstnavatelem ukončit pracovní poměr dohodou (nejedná se o výpověď), můžete tak učinit – dohoda je to od toho, že se „dohodnete“ na podmínkách ukončení pracovního poměru se svým zaměstnavatelem. V dohodě si můžete dohodnout libovolnou výši ostupného – musíte se na něm však dohodnout se svým zaměstnavatelem.

Po uznání invalidity musíte ukončit dočasnou pracovní neschopnost – popsáno zde. Po ukončení pracovního poměru vám doporučuji se přihlásit do evidence úřadu práce.