Výpočet důchodu: Počítá se renta do výpočtu k starobnímu důchodu?

Otázka:

Dobrý den, v roce 2010 jsem měl pracovní úraz. Byl mě přiznán invalidní důchod 3. stupně -13.000 Kč + renta od pojišťovny, u které byl zaměstnavatel pojištěný cca 8000 Kč. Teď k 12.7.2016 mě byl snížen důchod na 1. stupeň a s tím, že když nedosáhnu výdělku do průměru, jaký jsem bral důchod + rentu, tak mě bude renta dále částečně vyplácena. Počítá se renta do výpočtu k starobnímu důchodu? Uvedu př.: od 12. 7. mám přiznaný důchod 1. stupně ve výši 6000 Kč, když někde seženu práci třeba na poloviční úvazek za 5000 Kč tak mě bude vyplácena renta ve výši asi 9-10 000 Kč. Co se mě bude fakticky počítat pro výpočet starobního důchodu? Děkuji za odpověď.

Odpověď:

Výpočet důchodu: Počítá se renta do výpočtu k starobnímu důchodu?

Způsob výpočtu starobního důchodu při předešlém pobírání invalidního důchodu popisuji v tomto článku.

Starobní důchod vám tedy jednou bude počítán dvěma způsoby – z “průměrného měsíčního výdělku”, ze kterého vám byl spočítán invalidní důchod pro invaliditu III. stupně a dále klasicky ze získaných dob pojištění a všech vyměřovacích základů z rozhodného období. Vyměřovacím základem jsou hrubé výdělky (hrubá mzda) a ve vašem případě mezi ně bude počítána i vyplacená náhrada za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti – § 16 odst. 3 zákona č. 155/1995 Sb. Při “klasickém” výpočtu se vám tedy pro výpočet důchodu vyplacená renta přičte k hrubé mzdě.

Při podání žádosti by pak bylo vhodné požádat o vyloučení výdělků (renty) z doby, kdy jste pobíral invalidní důchod pro invaliditu III. stupně, protože vyloučená doba pro vás bude jistě výhodnější než vyměřovací základ pouze z renty (bez jakéhokoliv výdělku).

Otázka doplněna:

Děkuji za odpověď, jen ještě jedna otázka – když bych pracoval od toho 12. 7.  na částečný úvazek – je tam nějaká výše mzdy, aby mě zaměstnavatel platil sociální pojištění, kvůli starobnímu důchodu, nebo je to automaticky z jakékoliv mzdy třeba i z jen 6000 Kč. Abych někde nepracoval a zaměstnavatel mě neplatil sociální z důvodu, že nedosahuji určitého výdělku. A jestli jsem to správně pochopil, Vaši předcházející odpověď, tak starobní důchod se mě bude vypočítávat z platu, z jakého se mě vypočítával invalidní důchod 3. stupně po pracovním úraze, i když bych měl jít do starobního důchodu až za 16 let? Teď je důležité mít hlavně placené sociální pojištění a na výši platu prakticky nezáleží? Protože určitě teď nebudu vydělávat tolik jako před úrazem, i když  se mně k hrubému výdělku připočte renta, protože inv. důchod 1. stupně se k tomu nepřipočítává. Děkuji za Vaši odpověď a Váš čas. Jste moc hodný a určitě o Vašich stránkách řeknu dalším lidem, protože většina lidí vůbec neví, jak mnohdy postupovat a Vy to máte super udělané. Moc díky a pěkný den.

Odpověď doplněna:

Účast na sociálním pojištění (aby se vám doba hodnotila na důchod) zakládá už běžný pracovní poměr, příp. i dohoda o pracovní činnosti se sjednaným výdělkem od 2.500 Kč. Pouze u dohody o provedení práci si pro vznik účasti na pojištění musíte vydělat více než 10.000 Kč.

Ano, předchozí odpověď chápete správně – pokles příjmů (přesněji vyměřovacích základů) již není pro výpočet budoucího starobního důchodu důležitý. Důležité však je být stále sociálně pojištěný, protože výši vašeho budoucího důchodu ovlivní počet získaných let pojištění (čím více let, tím vyšší důchod). Způsob výpočtu důchodu, který popisuji ve výše uvedeném článku není nijak časově omezen. Pokud se tedy zákonem v tomto směru nezmění výpočet důchodu, bude proveden i za 16 let.

Moc děkuji za pochvalu, která mě velmi potěšila.