V zaměstnání jsem měl úraz a je mě vyplácena renta. Tato renta je krácena o 70 % minimální mzdy

Otázka:

Dobrý den.
Jsem držitelem invalidního důchodu I. stupně. V zaměstnání jsem měl úraz a je mě vyplácena renta. Tato renta je krácena o 70% minimální mzdy, o invalidní důchod a 10% ze mzdy( spoluúčast na úraze). Takže teď pobírám častečný důchod a rentu. Pro úplnost, byl jsem zaměstnán dolech, kde jsem naplnil expoziční dobu. V tomto roce mám odejít do důchodu. Začal jsem si shánět podklady a zjistil jsem, že se mi bude vypočítávat z vyplacených náhrad ( ? ). Podle toho co jsem si přečetl na internetových stránkách se má důchod počítat z hrubé mzdy. Mě však žádnou hrubou mzdu na podniku nedali. Dali mi jen ty „náhrady, které když jsem spočítal do ročního platu co mi vyplácejí, neodpovídají tomu co by mi měli vyplácet kdybych nebyl v invalidním důchodu. Není v tom započítaná ani srážka 70% minim. mzdy a 10% srážky ze mzdy. Není to špatně? neměl bych být trestán při výpočtu důchodu. Můj dotaz zní: Jak to vlastně je s těmi náhradami a jestli můj podnik postupuje správně při výpočtu náhrad pro přepočet důchodu. Či mi nemá dát vlastně ten hrubý příjem ze kterého se všechno odečítá.
Děkuji za odpověď a s pozdravem

(redakčně neupravováno)

Odpověď:

V zaměstnání jsem měl úraz a je mě vyplácena renta. Tato renta je krácena o 70 % minimální mzdy

Při výpočtu důchodu se hodnotí vyměřovací základy. Vyměřovacím základem je v případě zaměstnání hrubý výdělek a v případě vyplácené náhrady za ztrátu na výdělku je to také náhrada, která vám byla v jednotlivých letech vyplacena – § 16 odst. 3 zákona č. 155/1995 Sb. Na potvrzení o vyplacených náhradách se uvádí skutečně vyplacená náhrada za jednotlivé roky, ne hrubé výdělky. Ty jsou uvedeny na evidenčních listech důchodového pojištění (ELDP), které zaměstnavatele každoročně odesílá ČSSZ za všechny své zaměstnance. Při výpočtu důchodu pak ČSSZ obě částky sečte.

Jak se počítá starobní důchod při předchozím pobírání invalidního důchodu, vysvětluji zde. Vyplacené náhrady za ztrátu na výdělku vám stejně velmi pravděpodobně výpočet starobního důchodu neovlivní, protože tzv. STOP OVZ výpočet (vysvětlen v článku) vychází většinou lépe než „klasický“ výpočet a starobní důchod vám tak pravděpodobně bude spočítán z výdělků, které byly získány před přiznáním invalidního důchodu.