Vychovávala jsem dítě do 11 let. Bude se mi počítat do starobního důchodu?

Otázka:

Dobrý den. Mám dotaz, vychovávala jsem dítě do 11 let. Bude se mi počítat do starobního důchodu? Jsem narozena 13. 8. 1955. Děkují za odpověď.

Odpověď:

Vychovávala jsem dítě do 11 let. Bude se mi počítat do starobního důchodu?

Jestliže jste dítě vychovávala až do 11 let věku, bude se vám počítat jako vychované dítě pro účely stanovení důchodového věku.

Zákonná úprava:
§ 32 odst. 4 zák. č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění:

Podmínka výchovy dítěte pro nárok ženy na starobní důchod je splněna, jestliže žena osobně pečuje nebo pečovala o dítě ve věku do dosažení zletilosti alespoň po dobu deseti roků. Pokud se však žena ujala výchovy dítěte po dosažení osmého roku jeho věku, je podmínka výchovy dítěte splněna, jestliže žena osobně pečuje nebo pečovala o dítě ve věku do dosažení zletilosti aspoň po dobu pěti roků; to však neplatí, pokud žena před dosažením zletilosti dítěte přestala o dítě pečovat.