Počítá se pět let péče o vnuka do důchodu ženy?

Otázka:

Dobrý den, mé nezletilé dceři se v r. 1995 narodil syn, který mi byl svěřen do vlastní péče, než dcera dovrší 18 let. Nastoupila jsem mateřskou a o vnuka jsem se starala 5 roků, potom byl svěřen dceři. Zajímá mě, jestli i toto dítě se bude počítat do mého důchodu. Mám jedno dítě a narodila jsem se 1. 4. 1962. Děkuji za odpověď.

Odpověď:

Počítá se pět let péče o vnuka do důchodu ženy?

Tomuto tématu se věnuji v článku počet vychovaných dětí a důchodový věk ženy (doporučuji přečíst).

Doba péče se vám nejvýše do čtyř let vnuka bude hodnotit jako tzv. náhradní doba pojištění – zjednodušeně řečeno až do čtyř let věku vnuka jste byla sociálně pojištěná a tato doba se vám bude hodnotit při výpočtu důchodu.

Pokud se však ptáte, zda se vám bude vnuk hodnotit jako “vychované dítě” pro stanovení důchodového věku, pak nikoliv, neboť § 32 odst. 4 zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění říká, že byste musela pečovat alespoň po dobu 10 roku.

Zákonná úprava
§ 32 odst. 4 zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění:

Podmínka výchovy dítěte pro nárok ženy na starobní důchod je splněna, jestliže žena osobně pečuje nebo pečovala o dítě ve věku do dosažení zletilosti alespoň po dobu deseti roků. Pokud se však žena ujala výchovy dítěte po dosažení osmého roku jeho věku, je podmínka výchovy dítěte splněna, jestliže žena osobně pečuje nebo pečovala o dítě ve věku do dosažení zletilosti aspoň po dobu pěti roků; to však neplatí, pokud žena před dosažením zletilosti dítěte přestala o dítě pečovat.