Důchodový věk při výchově dítěte od 16 let

Otázka:

Dobrý den, chci se zeptat, zda se mi bude počítat dítě, kterému jsem poručnicí stanovenou soudem (po úmrtí obou rodičů). Otec zemřel, když mu bylo 16 let, nyní je plnoletý, ale studuje na střední škole ve 3. ročníku. U nás bude necelé 4 roky (cca 3,8 roku). Trvalé bydliště má u nás od narození. Když byl otec v nemocnici, vždy bydlel u nás. Nikdo mi neumí odpovědět. Děkuji.

Odpověď:

Důchodový věk při výchově dítěte od 16 let

Předpokládám, že se ptáte, zda se vám toto dítě bude počítat jako vychované při stanovování důchodového věku. Tomuto tématu se podrobně věnuji v článku Počet vychovaných dětí a důchodový věk ženy, ze kterého cituji:

Pokud se však žena ujala výchovy dítěte po dosažení osmého roku jeho věku, je podmínka výchovy dítěte splněna, jestliže žena osobně pečuje nebo pečovala o dítě ve věku do dosažení zletilosti aspoň po dobu pěti roků; to však neplatí, pokud žena před dosažením zletilosti dítěte přestala o dítě pečovat.

Nebo další podmínka:

Podmínka výchovy dítěte pro nárok ženy na starobní důchod (§ 32 odst. 4 zákona) se považuje za splněnou též, pečovala-li žena o nezletilé dítě aspoň poslední tři roky před dosažením věku potřebného podle zákona pro vznik nároku na starobní důchod.

Podle toho, jak svoji situaci popisujete (předpokládám, že vám bylo svěřeno do výchovy po úmrtí otce), jste ani jednu z těchto podmínek nesplnila a toto dítě se vám jako vychované při stanovování důchodového věku počítat nebude.