Vychovala jsem 4 děti a nesouhlasím s tím jít do důchodu v 68 letech a 6 měsících

Otázka:

Dobrý de,jsem ročník 1956,vychovala jsem 4 děti ,zajímalo by mne,jak se tato doba (od r.1973 a dále) započítává do odchodu do starobního důchodu.V inf.listu mám tot uvedeno jako náhradní doby do 18 let.Je to v pořádku?Nárok na starobní důchod mi nevznikl z důvodu ,že jsem získala 29roků ,a 278 dní pojištění.Jsem nyní v inv.důchodu st.,který mi byl vypočítán z podpory v nezaměstnanosti,když jsem se zaregistrovala na prac.úřadě.Bohužel můj zdravotní stav se tehdy zhoršil,a byl mi znovu přidělen Inv.důchod st.3,který už byl vypočítán z podpory v nezaměstnanosti.Byl přiznán zpětně k určitému datu,takže jsem stejně musela 14.000 PÚ vrátit.Od roku 2013 jsem ovdověla – nemohla jsem stejně do práce,poněvadž manžel měl onkologické onemocnění,byl v inv.důchodu 3.roky.Po tu dobu jsem se o něj starala.On měl odejít do st.důchodu ve věku 64.let a 4.měsíců.Byl ročník 1956,stejně jako já.Ale proč to píšu,podle mne mám nárok na odchod do st.důchodu,v os.inf. listu jsou podle mne nesrovnalosti,a dále mi bylo sděleno,že mám nárok na odchod do starobního důchodu v 68letech,a 6.měsících.Jiná možnost je,zbývající dobu si doplatit.Údajně se počítá až od r. 1986,tak už nevím.Manžel pracoval víc než 35let u jedné společnosti,kde měl slušný výdělek;přibližně 2 roky před onemocněním byl převeden na méně namáhavou práci,kde samozřejmě měl o hodně menší výdělek,z toho se mu pak vypočítal inv.důchod….,na OSSZ už se na nic neptám,tam mi bylo řečeno,že je vše v pořádku,ale já nevím,jestli si mám chybějící dobu doplatit,nesouhlasím s tím,že když jsem pracovala,vychovala 4děti,jsem ročník 1956,mám nárok na starobní důchod až v 68letech a 4.měsících?

(redakčně neupravováno)

Odpověď:

Vychovala jsem 4 děti a nesouhlasím s tím jít do důchodu v 68 letech a 6 měsících

Ano, pokud se jedná o náhradní dobu získanou do 18 let, což péče o dítě do 4 let věku je, je takto uvedena na osobním listě důchodového pojištění správně.

Invalidní důchod se nikdy nepočítá a ani nikdy nepočítal z vyplácené podpory v nezaměstnanosti (její výše není rozhodující). Pokud se vám zdál invalidní důchod nízký, je to způsobeno tím, že jste získala málo doby pojištění (málo jste před vznikem invalidity pracovala), což se projevilo na výši invalidního důchodu a nyní na nepřiznání starobního důchodu.

Muž narozený v roce 1956 nemá důchodový věk 64 let a 4 měsíce, ale 63 let a 6 měsíců.

Pokud jste nesplnila podmínku potřebné doby pojištění (což jste skutečně nesplnila), je informace, že vám může být přiznán starobní důchod v 68 let a 6 měsíců, správná. V tu dobu vám může být přiznán tzv. poměrný starobní důchod, k jehož přiznání vám bude stačit 20 let pojištění. Nesouhlasit s tím můžete, ale dnes ženy se čtyřmi vychovanými dětmi běžně získávají 42 – 43 let pojištění, vy nemáte ani 30 let.

Při výpočtu starobního důchodu se od roku 1986 hodnotí výdělky, ale doba pojištění se hodnotí od ukončení povinné školní docházky. Obdobně se počítá i invalidní důchod – není tedy pravdou, že by poslední dva roky před přiznáním invalidního důchodu snížily zásadnějším způsobem výši invalidního důchodu vašeho manžela.

Doplacení pojištění může být řešením, ale je možné pouze v tomto rozsahu.

Otázka doplněna:

Pane Mařík,mockrát Vám děkuji za odpověď,chtěla jsem jen ještě uvést,že “po operacích a špatném zdrav.stavu jsem dostala Inv.důchod st.III,ve výši zhruba 4000.Kč,pak mi byl snížen na st.II,šla jsem na PÚ,s tím,že půjdu znova pracovat,bohužel to nevyšlo,manžel byl nemocný onk.,po třech letech zemřel,můj zdr.stav se rapidně zhoršil,dali mi zpátky důchod III.,ale ten už byl vypočítaný z té podpory v nezaměstnanosti.Tudíž ,částka okolo 1000.Kč.

(redakčně neupravováno)

Odpověď doplněna:

Jak jsem uvedl výše, invalidní důchod vám z podpory v nezaměstnanosti vypočítán nebyl. Pokud k vámi zmiňovaným změnám stupně invalidity docházelo po roce 2009, byl výpočet snížení a zvýšení proveden pomocí koeficientů. Invalidní důchod 3. stupně ve výši 1000 Kč jste pobírat nemohla (pokud se tedy nebavíme o období před více než 20 lety). I tak: invalidní důchod vám z  žádnépodpory v nezaměstnanosti vypočítán nebyl.