Vrácení podpory v nezaměstnanosti v případě zpětného přiznání invalidního důchodu

Otázka:

V únoru 2013 mi byl snížen invalidní důchod z 3. na 2. stupeň. Po osmi měsících mi byl na základě rozsudku soudu vrácen 3. stupeň. Po dobu snížení invalidního důchodu jsem pobíral podporu od úřadu práce. Rozdíl mezi 2. a 3. stupněm mi byl doplacen. Nyní úřad práce zahájil správní řízení o vrácení podpory. Má ÚP nárok na vrácení vyplacené podpory nebo nikoliv? Děkuji.

Odpověď:

Vrácení podpory v nezaměstnanosti v případě zpětného přiznání invalidního důchodu

Ano, ve vašem případě postupuje úřad práce správně. Vyplacenou podporu v nezaměstnanosti budete muset vrátit, protože jste byl zpětně uznán invalidním ve třetím stupni (přesněji řečeno bylo zrušeno rozhodnutí o snížení stupně invalidity) a jako invalidní důchodce ve třetím stupni invalidity jste na podporu v nezaměstnanosti neměl nárok.