Jak souvisí odstupné s dobou poskytování podpory v nezaměstnanosti?

Otázka:

Při ukončení pracovního poměru dohodou(věk 60let a 10 měsíců), pro nesplnění zdravotních(smyslových) požadavků, dostanu odstupné ve výši 12 měs. průměrného platu. Podléhá tato částka odvodům na soc.a zdrav.pojištění? Kdy se evidovat na ÚP, po skončení prac.poměru ihned nebo až po uplynutí 12 měsíců, viz odstupné? Jak souvisí odtupné s dobou poskytování podpory v nezaměstnanosti?

(redakčně neupravováno)

Odpověď:

Jak souvisí odstupné s dobou poskytování podpory v nezaměstnanosti?

Ze zákonem stanoveného odstupného se sociální pojištění neodvádí – § 5 odst. 2 písm. b) zákona č. 589/1992 Sb. Tato částka pak samozřejmě není zhodnocena jako vyměřovací základ při výpočtu důchodu. Zdravotním pojištěním se v důchodové poradně nezabývám.

Odstupné nemá žádný vliv na registraci do evidence uchazečů o zaměstnání. Na ÚP se přihlaste ihned po skončení pracovního poměru. Informace o podpoře v nezaměstnanosti naleznete zde. V článku je mimo jiné uvedeno:

Uchazeči o zaměstnání, kterému bylo vyplaceno odstupné, odbytné nebo odchodné, se podpora v nezaměstnanosti poskytne až po uplynutí doby, za které bylo vyplaceno.