Výchova dětí, které byly odebrány v pěti a šesti letech

Otázka:

Žena tři děti,ale dvě soudně odebrány ve věku 5 aa 6let. Nikdy to nebylo zrušeno. Při žádosti o důchod ale doloží rodné listy,jak se to počítá.

(redakčně neupravováno)

Odpověď:

Výchova dětí, které byly odebrány v pěti a šesti letech

Jakým způsobem se hodnotí výchova dětí pro stanovení důchodového věku ženy, vysvětluji v tomto článku. Protože péče netrvala do 10 let věku, této ženě se pro stanovení důchodového věku bude hodnotit pouze jedno vychované dítě. Tato žena je povinna při sepisování žádosti o důchod sdělit, že pečovala pouze do pěti, resp. šesti let věku.