Vliv péče o více osob na výpočet důchodu

Otázka:

Dobrý den,
jsem rok narození 1975 a prosím, rád bych věděl, jaký vliv na výpočet důchodu má poskytování péče, od roku 2013, jedné osobě (III. stupeň závislosti) nebo současně dvěma osobám (III. a IV. stupeň závislosti)?. Moc děkuji za odpověď a přeji pěkný den.

(redakčně neupravováno)

Odpověď:

Vliv péče o více osob na výpočet důchodu

Pokud by doba péče trvala méně než 15 let, není podstatné, zda pečujete o jednu nebo souběžně o více osob. Doba pojištění (v tomto případě náhradní doba pojištění) se hodnotí pouze jednou (§ 14 odst. 1 zákona č. 155/1995 Sb.) a doba péče je tzv. vyloučenou dobou (nehodnotí se žádné výdělky).

Pokud by péče trvala déle než 15 let, byl by mimo výše uvedeného proveden i srovnávací výpočet, při kterém by se vám jako vyměřovací základy (výdělky) hodnotily vyplacené příspěvky na péči – § 19a zákona č. 155/1995 Sb.. V tomto případě by péče o více o osob dávala z hlediska tohoto výpočtu smysl, protože by vám bylo zhodnoceno více “výdělků”.

Článek k tématu péče naleznete zde.