Jaký vliv má zkrácena pracovní doba na přiznání důchodu?

Otázka:

Dobrý den,
jaký vliv ma zkrácena pracovní doba na přiznání důchodu? Počítají se mi odpracovane roky, i když pracuji napr. jen čtyři hodiny denně?

(redakčně neupravováno)

Odpověď:

Jaký vliv má zkrácena pracovní doba na přiznání důchodu?

Pokud výdělečná činnost stále zakládá účast na sociálním pojištění (tj. je z ní odváděno sociální pojištění), nemá zkrácený úvazek žádný vliv na získanou dobu pojištění. Tj. 365 dní pojištění získaných na zkrácený úvazek (ze kterého se odvádí sociální pojištění), je z hlediska získané doby pojištění stejných jako 365 dní pojištění získaných při plném úvazku. Výši důchodu však ovlivní nižší dosažený vyměřovací základ (výdělek).