Co přináší změněná pracovní schopnost mě a mému zaměstnavateli?

Otázka:

Dobrý den, posudková lékařka se při posouzení mého zdravotního stavu nerozhodla, prý to ještě posoudí, jestli mi bude přidělen 1. stupeň ID, nebo změněná pracovní schopnost. Co by pro mne a mého zaměstnavatele znamenala ZPS, a musela bych tuto skutečnost zaměstnavateli nahlásit? Děkuji za odpověď.

Odpověď:

Co přináší změněná pracovní schopnost mě a mému zaměstnavateli?

Změněná pracovní schopnost jako taková neexistuje a nahradila ji “osoba se zdravotním postižením” (OZP), kterou je invalidní důchodce v jakémkoliv stupni invalidity a staronově také “osoba zdravotně znevýhodněná” (OZZ), o které zřejmě mluvila posudková lékařka. Zaměstnavatelé s více než 25 zaměstnanci mají povinnost zaměstnávat alespoň čtyři procenta osob se zdravotním postižením. Pokud toto kvótu nesplní, musí zaměstnavatel odvádět určité finanční prostředky do státního rozpočtu. Zaměstnavatel také může požádat o příspěvek na zaměstnávání osob se zdravotním postižením. Musí však zaměstnávat alespoň 50 % těchto osob. Zaměstnavatelé by tedy měli být motivováni k zaměstnávání OZP.

Podle § 51 odst. 2 zákona č. 582/1991 Sb. je občan povinen sdělit zaměstnavateli plnícímu úkoly při provádění jeho důchodového pojištění na jeho výzvu skutečnosti rozhodné pro provádění tohoto pojištění.