Vdovský důchod z Německa a přiznání českého starobního důchodu

Otázka:

Je mi 60 let a půjdu do důchodu, mám odpracovaných 30 let. Pobírám vdovský důchod po manželovi z Německa. Jak se mi bude krátit s ohledem na to, že můj důchod bude malý, či mám možnost výběru? Děkuji.

Odpověď:

Vdovský důchod z Německa a přiznání českého starobního důchodu

Aby vám vznikl nárok na český starobní důchod, musíte splnit podmínku potřebné doby pojištění. Do doby pojištění potřebné pro vznik nároku na starobní důchod se bude hodnotit i příp. doba pojištění získaná vámi v Německu (pokud taková je). Přiznání českého starobního důchodu by nemělo mít žádný vliv na výši německého vdovského důchodu – toto se však řídí německými předpisy, proto byste si měla tuto informaci ověřit u německého nositele pojištění. Stejně tak to, že pobíráte vdovský důchod z Německa, nebude mít vliv na výši českého starobního důchodu.