Budu mít nárok na vdovský důchod po manželovi, který bral důchod z Lucemburska?

Otázka:

Dobrý den, mám otázku ohledně vdovského důchodu: moje matka ovdověla v loňském roce, pobírá starobní důchod (cca 12000,-/měs.).  Její bývalý manžel v době smrti také pobíral starobní důchod, který se skládal z části za práci v ČR (cca 5000,-kč/měs.), dále za práci v jiném státě EU (Lucembursko) – v přepočtu cca 16000,-/měs. Obě části jeho důchodu probíhal pod správou Českého Úřadu soc. zabezpečení.
Za českou část manželova důchodu již úřad matce přiznal vdovský důchod (cca 1000,-/měs.)
Má moje matka nárok také na vdovský důchod ze zahraniční části manželova starobního důchodu?

Odpověď:

Budu mít nárok na vdovský důchod po manželovi, který bral důchod z Lucemburska?

Důchod ze dobu zaměstnání v Lucembursku manželovi vaší matky určitě nevyplácela Česká správa sociálního zabezpečení, ale lucemburský nositel pojištění (obdoba ČSSZ v této zemi), kterým by v Lucembursku měl být:

Caisse Nationale d´Assurance Pension
1a boulevard Prince Henri
LU – 2096 Luxembourg
webové stránky: www.cnap.lu

Lucemburský vdovský důchod se přiznává podle lucemburských právních předpisů, které neznám. Je však velmi pravděpodobné, že vaše matka bude mít na vdovský důchod z této země nárok.

Pro podání žádosti o vdovský důchod z Lucemburska nemusíte jezdit do této země, ale můžete si o něj požádat na místně příslušné okresní správě sociálního zabezpečení, na které si vaše matka vyřizovala český vdovský důchod.