Zaměstnání ve Švýcarsku a český starobní důchod

Otázka:

Dobrý den. Podle informativního listu důchodového pojištění jsem pojištěn od 1. 9. 1968 do 20. 6. 2005. Od prosince 2005 jsem pojištěn ve Švýcarsku. 31. 10. 2015 chci odejít do důchodu. Budou se mi do českého důchodu počítat i roky odpracované ve Švýcarsku? Mít odpracováno 35 nebo 45 let je rozdíl. Děkuji za odpověď.

Odpověď:

Zaměstnání ve Švýcarsku a český starobní důchod

Česká republika vám nebude vyplácet důchod za dobu, kdy jste jste pracoval ve Švýcarsku. K době pojištění ve Švýcarsku by se přihlíželo pouze pro účely získání nároku na důchod (získání minimální potřebné doby pojištění). Podle vašich informací však v Česku máte více než 36 let doby pojištění a přihlížet k době pojištění v zahraničí, aby vám vznikl nárok na starobní důchod nebude třeba. Důchod v ČR dostanete vypočítaný pouze za doby pojištění získané v ČR.

Za doby odpracované ve Švýcarsku vám bude starobní důchod vyplácet švýcarská strana (za splnění jejich podmínek, tj. důchodový věk a potřebná doba pojištění). Do doby pojištění potřebné pro vznik nároku na starobní důchod vám Švýcaři budou hodnotit také doby získané v Česku. Výpočet však provedou pouze za dobu skutečně odpracovanou ve Švýcarsku. Na podmínky nároku na švýcarský důchod se informujte u švýcarského nositele pojištění.

Jednou tedy budete pobírat důchod ze dvou zemí Česka a Švýcarska.