Český důchod a placení dobrovolného pojištění v Německu

Otázka:

Německý státní občan ročník 1952, trvale žijící v Německu v období od 01. 07. 1989 do 31. 12. 2014 podnikal v České republice, kde si jako zaměstnanec platil pojistné a získal české občanství. Pojistné si dobrovolně po celou dobu platil i v Německu. Jak důležitá je tato doba pro výpočet českého důchodu?

Odpověď:

Český důchod a placení dobrovolného pojištění v Německu

Doba pojištění získaná v Německu placením dobrovolného pojištění nebude mít žádný vliv na výpočet českého důchodu. Český důchod je počítán pouze z dob získaných v Česku (teď trochu zjednodušuji) a k době v zahraničí se přihlíží pouze pro zjištění, zda daný žadatel získal potřebnou dobu pojištění – zda má nárok na důchod.

Vzhledem k tomu, že daný žadatel byl pojištěn už v Česku, není doba pojištění získaná ve stejném období v Německu, rozhodující – pro nárok byl již pojištěn v ČR.

Otázka doplněna:

Dobrý den.

Děkuji za Vaši odpověď. Pokud jsem dobře pochopil. Kolega splní podmínky pro získání českého důchodu: a) v 63 let + 10 měsících ( konkrétně 03.2016 ). b) podminku 31 let nesplní ( chybí 6 let ). Podle normy EU bude muset doložit ČSSZ dobu pojištění v Německu. Neni mi jasné může-li ČSSZ započítat celou dobu dobrovolného pojištění nebo žadatel bude muset doložit celkovou dobu pojištění v Německu? Může požádat o důchod v letošním roce? Jak k velkému dojde ke zkrácení při výpočtu důchodu?

Moc děkuji za Vaše vyjádření.

Odpověď doplněna:

Váš kolega sice nesplňuje podmínku získání potřebné doby pojištění pro vznik nároku na český starobní důchod, ale pokud se přihlédne k době pojištění získané v Německu, tuto podmínku splní. Samotný výpočet českého důchodu bude poté proveden pouze za dobu získanou v Česku. Je tedy třeba rozlišovat získanou dobu pojištění pro vznik nároku na důchod (zde se bude přihlížet k době pojištění v Německu) a získanou dobu pojištění pro výpočet výše starobního důchodu – vysvětleno zde. Souběžné doby není možné hodnotit – ČSSZ bude přihlížet k německým dobám získaným před začátkem pojištění v ČR.

Důchodový věk muže narozeného v roce 1952 je 62 let a 10 měsíců (nikoliv 63 let a 10 měsíců). Data vhodná k odchodu do předčasného důchodu vám spočítá naše kalkulačka důchodového věku. U německého nositele pojištění si dobu pojištění nechá potvrdit přímo ČSSZ – sám žadatel nebude ČSSZ dobu v zahraničí přímo prokazovat.