Vdovský důchod při péči o syna v II. stupni závislosti

Otázka:

Dobrý den,
mám dotaz ohledně vdovského důchodu, který mi byl přiznán od 13.7.2016. Pečuji o postiženého syna nar.1997, který má přiznán ID 3.st. a pobírá příspěvek na péči ve II.stupni závislosti přiznaný do roku 2025. Není tedy nezaopatřeným dítětem. Já jsem narozena 1965 a zemřelý manžel byl již ve starobním důchodu. Chci se zeptat, zda je mi přiznán vdovský důchod již trvale, nebo jen po dobu jednoho roku od úmrtí manžela. V rozhodnutí ČSSZ jsem se tuto informaci nedočetla. Děkuji za odpověď

(redakčně neupravováno)

Odpověď:

Vdovský důchod při péči o syna v II. stupni závislosti

Není sice již nepečujete o nezaopatřené dítě (§ 20 odst. 7 zákona č. 155/1995 Sb.), ale splňujete jinou z podmínek popsaných v článku o trvání a obnově nároku na vdovský důchod a to, že pečujete o dítě, které je závislé na pomoci jiné osoby ve stupni II (středně těžká závislost) nebo stupni III (těžká závislost) anebo stupni IV (úplná závislost) (§ 50 odst. 2 písm. b) zákona č. 155/1995 Sb.). Po dobu této péče budete tedy stále vdovský důchod pobírat. Pojem dítě v tomto případě není omezen na osoby do 18 nebo 26 let věku – pokud bude váš syn i po 26. narozeninách pobírat alespoň II. stupeň zavilosti, budete mít na vdovský důchod nárok.

Abych mohl ověřit, zda a kdy splníte věkovou podmínku pro obnovu nebo trvání vdovského důchodu, potřebuji znát vaše přesné datum narození, počet vychovaných dětí a datum úmrtí manžela.

Otázka doplněna:

Dobrý den,

děkuji za informaci. pro upřesnění uvádím, že jsem narozena 14.5.1965

vychovala jsem 1 dítě  – postižený syn

manžel zemřel 13.7.2016

Děkuji

Odpověď doplněna:

Pokud byste měla vdovský důchod díky péči o syna vyplácen do konce roku 2025, nárok na opětovné přiznání vdovského důchodu byste měla k 14. 5. 2026 (od té doby trvale). Pokud by byl vdovský důchod vyplácen “přes” toto datum, bude také již přiznán trvale.