Syn má ZTP/P, mám dále nárok na vdovský důchod?

Otázka:

Narodila jsem se V roce 1961,manžel v roce 1959.Zemřel v roce 2017.Zůstala jsem sama se synem-III.stupeň ZTP-P.Je mu 28 roků.Mohla bych mít nárok na pokračování vdovského důchodu?

(redakčně neupravováno)

Odpověď:

Syn má ZTP/P, mám dále nárok na vdovský důchod?

Na totožné dotazy jsem odpovídal zde a zde. Pro trvání nároku na vdovský důchod není rozhodující jaký stupeň mimořádných výhod (ZTP/P) má váš syn, ale zda a jaký stupeň má závislosti (příspěvek na péči). Pokud pečujete o syna, který pobírá alespoň II. stupeň závislosti, bude vám nárok na vdovský důchod trvat. O péči musíte ČSSZ informovat prostřednictvím vaší OSSZ.