Pečuji o syna ve IV. stupni závislosti, budu mít dále nárok na vdovský důchod?

Otázka:

Jsem žena 1964, manžel mi zemřel v srpnu 2019. Pečuji o postiženého syna 23 let ve IVst., budu mít nárok i po roce na vdovský důchod. Bude ve stejné výši jako první rok, nebo se sniží. Děkuji za odpověd´.

(redakčně neupravováno)

Odpověď:

Pečuji o syna ve IV. stupni závislosti, budu mít dále nárok na vdovský důchod?

Péče o dítě ve II. až IV. stupni závislosti je jednou z možných podmínek pro další nárok na vdovský důchod. Vdovský důchod budete i po roce od přiznání pobírat dál v nezměněné výši. Výše důchodu se změní až po přiznání dalšího (starobního) důchodu.

Zhruba dva až tři měsíce před prvním výročí úmrtí manžela je třeba se dostavit na vaší OSSZ a péči o syna prokázat potvrzením z úřadu práce.