Pečuji o postiženého syna a nevyšla mi obnova vdovského důchodu

Otázka:

Obracím se na Vás ohledně vdovského důchodu, který mi nebyl přiznán.
Narodila jsem se 16. 8. 1956, RČ. ***, můj manžel ***, nar. *** a syn ***, nar. *** je zdravotně postižený. Manžel mi zemřel 31. 3. 2000. V té době jsem pečovala a stále pečují o postiženého syna, kterému byl přiznán plný invalidní důchod od jeho 18 let. Po úmrtí manžela mi byl přiznán vdovský důchod, který jsem pobírala do 26 let mého postiženého syna. Od 9. 1. 2014 mi byla přiznána invalidita třetího stupně. Od 1. 1. 2017 mi byl přiznán starobní důchod. Vdovský důchod nebyl přiznán, protože mi scházelo několik měsíců, abych dosáhla hranici pro přiznání vdovského důchodu. Znovu jsem se neprovdala, pečují o svého postiženého syna.
Chci požádat o odstranění tvrdosti zákona.
Tím se na Vás obracím s prosbou, zda byste mi poradili, co mohu dále v této věci udělat.
Děkuji za Váš čas a odpověď.

(redakčně odmazány citlivé údaje)

Odpověď:

Pečuji o postiženého syna a nevyšla mi obnova vdovského důchodu

Pokud jste od úmrtí stále pečovala o syna, který měl přiznán převážnou nebo úplnou bezmocnost (od 1. 1. 2007 pak II. až IV. stupeň závislosti), neměl vám být vdovský důchod po dovršení 26 let syna odebrán, ale měla jste ho pobírat i nadále. V tomto zákon o důchodovém pojištění péči o dítě neomezuje věku 26 let – § 50 odst. 2 písm. b) zákona č. 155/1995 Sb. Obraťte se tedy na ČSSZ s požadavkem na uvolnění výplaty vdovského důchodu z důvodu péče o syna.

Pokud by výše uvedené neplatilo, tak vám k obnově vdovského důchodu nechybělo “několik měsíců”, ale zhruba pět let. Vdovský důchod jste pobírala do roku 2001 splnit zákonem dané podmínky bylo možné do pěti let od odejmutí vdovského důchodu a vám bylo 55 let až v roce 2011.