Nevlastní dítě a nárok na vdovský důchod po manželovi

Otázka:

Dobrý den,
můj partner je vdovec pobírající vdovský důchod, jeho dcera 10 let má sirotčí. U partnera z důvodu genetiky hrozí rakovinotvorné onemocnění, které může bohužel vést ke smrti. Neuvažujeme o svatbě, dokud bude jeho dcera studovat (aby o vdovecký důchod nepřišel).
Můj dotaz zní: v případě, že by se jeho stav zhoršil, byla by jistota jeho úmrtí a my se rozhodli pro svatbu. Měla bych nárok na vdovský důvod z důvody výchovy jeho nezletilé studující dcery? Tj. jaké kroky je dobré udělat nyní, aby mi byl pak (po sňatku a partnerově smrti) byl důchod přiznán? Jakou formu právně zvolit kromě osvojení/adopce, aby dcera nepřišla o sirotčí důchod po mamince?
Patrně by se jednalo o poručnictví, ale nevím, zda lze se souhlasem otce udělat tento krok ještě za života pro každý případ.
Pro doplnění, já i partner máme potřebné doby pojištění, úprava vztahu s jeho dcerou by byla ze strany partnera dobrovolná. Děkuji za pomoc a přeji hezký den

(redakčně neupravováno)

Odpověď:

Nevlastní dítě a nárok na vdovský důchod po manželovi

Nárok na vdovský důchod je jeden rok od úmrtí manžela. Poté má vdova nárok na vdovský důchod, pokud splňuje některou z podmínek popsaných v tomto článku. Jednou z nich je i péče o nezaopatřené dítě. Takovým dítětem se podle § 50 odst. 3 zákona č. 155/1995 Sb. rozumí dítě, které má po zemřelém nárok na sirotčí důchod, a dítě, které bylo v rodině zemřelého vychováváno, jde-li o vlastní (osvojené) dítě vdovy nebo bylo-li dítě aspoň jedním z nich převzato do dne smrti manžela do péče nahrazující péči rodičů. Nárok na sirotčí důchod však osvojením zaniká (§ 52 odst. 4 zákona č. 155/1995 Sb.) – pokud byste dceru přítele osvojila, zanikl by jí nárok na sirotčí důchod po matce. Adopcí se změní rodiče uvedení v rodném listu dítěte, takže i toto by znamenalo zánik nároku na sirotčí důchod.

Z výše uvedeného vyplývá, že budete-li pečovat o dítě pobírající sirotčí důchod po vašem (budoucím) manželovi, budete mít po tuto dobu nárok na vdovský důchod. Další podmínky se pro tento případ nezkoumají. Pokud nebude dcera osvojená nebo adoptovaná, bude mít i nadále nárok na sirotčí důchod po matce.