Valorizace předčasných důchodů přiznaných před důchodovou reformou 2023

Otázka:

Dobrý den, mám prosím dotaz – chci požádat v červnu o předčasný důchod bez výplaty, mám 61 let. V návrhu změn zákona u předčasných důchodů čtu v bodě 5 jeho přechodných ustanovení : Ustanovení par. 67 odst 12 a par. 67 odst. 7 zák. 155/ … se nevztahuje na důchody přiznané před dnem účinnosti tohoto zákona. Znamená to tedy,/podle této formulace /že se procentní výměra bude nadále zvyšovat u důchodů přiznaných před účinností této novely – datem rozhodnutí o přiznání důchodu , nebo datem přiznání důchodu – tj. zpětně k datu žádosti.??
A ještě jeden dotaz . Mohu pracovat v předčasném důchodu jako jednatel firmy – bezplatně / nebo s odměnou 2.000,- Kč/měs./ – firma má již jen minimální činnost.

(redakčně neupravováno)

Odpověď:

Valorizace předčasných důchodů přiznaných před důchodovou reformou 2023

Děkuji za upozornění na tuto změnu – v původním návrhu toto přechodné ustanovení chybělo a vzbuzovalo to obavy, že se „nevalorizování“ předčasných důchodů bude týkat i dříve přiznaných předčasných důchodů. Uvedený návrh, který přesně zní:

Ustanovení § 67 odst. 12 a § 67a odst. 7 zákona č. 155/1995 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, se nevztahuje na důchody přiznané přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.

znamená, že předčasné důchody, které budou mít datum přiznání před účinností navrhovaných změn (zatím se plánuje na 1. září 2023), budou i nadále valorizovány. Upozorňuji, že jde stále pouze o návrh změny zákona, které se může v průběhu legislativního procesu změnit (i když v tomto bodě bych to nepředpokládal).

Datum vydání rozhodnutí (tj., kdy ČSSZ reálně rozhodne) není nikdy podstatné. Rozhodující je datum přiznání důchodu, tj. datum, od kterého je o důchod žádáno.

Při pobírání předčasného důchodu v době do dosažení důchodového věku, nesmíte vykonávat činnost zakládající účast na sociálním pojištění. Musíte mít tedy vše formálně napsané tak, abyste nezaložil účast na pojištění.