Bylo mi řečeno, že když zažádám o předčasný důchod dle starých podmínek nebude se mi valorizovat

Otázka:

Dobrý den, pane Mařík,

v létě jsem podal formulář Uplatnění nároku na dávky důchodového pojištění. Dnes jsem byl na OSSZ a chtěl jsem na základě formuláře podat žádost o předčasný důchod bez výplaty, abych si zafixoval podmínky před novelou zákona o důchodovém pojištění. Bylo mi řečeno, že je to pro mě nevýhodné, protože i když zažádám o předčasný důchod dle starých podmínek nebude se mi výpočet předčasného důchodu až do doby řádného důchodu valorizovat.
Chtěl jsem se ujistit, zda je to pravda?
Celkem na 100% vím, že nebudu vzhledem k mému špatnému zdravotnímu stavu schopen pracovat až do roku termínu řádného starobního důchodu 9.2.2028.
Prosím tedy o radu, jak dál postupovat, abych se zbytečně neudělal něco špatně.

Předem moc děkuji za odpověď.

(redakčně neupravováno)

Odpověď:

Bylo mi řečeno, že když zažádám o předčasný důchod dle starých podmínek nebude se mi valorizovat

Ne, to je samozřejmě nesmysl. Naopak pouze „staré“ podmínky zajišťují u předčasných důchodů valorizaci procentní výměry důchodu i před dosažením důchodového. Přechodná ustanovení zavedena zákonem č. 270/2023 Sb. říkají:

Ustanovení § 67 odst. 12 a § 67a odst. 7 zákona č. 155/1995 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, se nevztahuje na důchody přiznané přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.

O nevalorizování procentní výměry předčasných důchodů se hovoří právě v § 67 odst. 12 zákona č. 155/1995 Sb.