Mám přiznání předčasný důchod bez výplaty k 31. 12. 2022. Dotknou se mě navrhované změny?

Otázka:

Dobrý den pane Maříku, mám rozhodnutí o přiznání starobního důchodu před dosažením důchodového věku od 31.12.2022 bez výplaty. Nárok na důchod mi vznikne 25.9.2024, kdy budu k tomuto datu žádat o uvolnění (výplatu) důchodu. Vzhledem k projednávané novelizaci z. 155/1998, kde budou změny se dotazuji, zda přepočet se bude provádět podle stávajících pravidel platných k datu přiznání důchodu nebo se bude vše přepočítávat podle nových pravidel nebo se přepočet bude týkat pouze období po datu přiznání důchodu. Jestli to dobře chápu, tak podle přechodných ustanovení v novelizaci by se mělo vše řídit podle platných ustanovení před novelizací (viz. Byl-li starobní důchod přiznán podle § 31 zákona č. 155/1995 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, a tento důchod se přepočítává podle § 36 odst. 2 zákona č. 155/1995 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, za dobu výdělečné činnosti vykonávané před dosažením důchodového věku, stanoví se výše procentní výměry starobního důchodu při tomto přepočtu podle zákona č. 155/1995 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.). Je můj pohled na věc správný? Mockrát Vám děkuji za Váš čas a odpověď.

(redakčně neupravováno)

Odpověď:

Mám přiznání předčasný důchod bez výplaty k 31. 12. 2022. Dotknou se mě navrhované změny?

Ano, situaci popisujete naprosto správně. Podle přechodných ustanovení se „novinky“ budou týkat až důchodů přiznaných (s datem přiznání) po účinnosti novely zákona o důchodovém pojištění.