Myslel jsem, že, když mám požádáno o předčasný důchod v 1/2023, tak i výplata důchodu po novele se bude řídit zákonem, který platí nyní

Otázka:

Dobrý den,
v lednu 2023 jsem požádal o předčasný důchod bez výplaty (5.3.2023 mi bylo 61 let a mám odpracováno 43 let). Zatím pracuji jako OSVČ v paušálním režimu. Údajně má od 1.9.2023 platit novela zákona o soc. pojištění, která znevýhodní předčasný důchod. Pokud požádám o výplatu předčasného důchodu např. k 1.7.2023, budu muset přerušit činnost. Chtěl jsem tedy požádat o výplatu od 2.1.2024 a zároveň ukončit paušální režim a dál podnikat na vedlejší činnost. Na OSSZ mi ale řekli, že výplata důchodu od 2.1.2024 se už bude řídit dle novely zákona o soc. pojištění, nikoli stávajícím zákonem, který platí nyní. Myslel jsem, že, když mám požádáno o předčasný důchod v 1/2023, tak i výplata důchodu po novele se bude řídit zákonem, který platí nyní.
Jak to tedy je? Nebo to bude upraveno až v přechodných ustanoveních novely zákona?
Předem děkuji za odpověď.

(redakčně neupravováno)

Odpověď:

Myslel jsem, že, když mám požádáno o předčasný důchod v 1/2023, tak i výplata důchodu po novele se bude řídit zákonem, který platí nyní

Rozhodující pro to, jaké podmínky se na vás budou vztahovat, je datum přiznání důchodu. Není podstatné datum sepsání žádosti nebo datum uvolnění výplaty. Datum přiznání důchodu máte před datem účinnosti změn, takže se na vás budou vztahovat staré podmínky.

V přechodných ustanoveních navrhovaných změn je uvedeno:

Byl-li starobní důchod přiznán podle § 31 zákona č. 155/1995 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, a tento důchod se přepočítává podle § 36 odst. 2 zákona č. 155/1995 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, za dobu výdělečné činnosti vykonávané před dosažením důchodového věku, stanoví se výše procentní výměry starobního důchodu při tomto přepočtu podle zákona č. 155/1995 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí tohoto zákona.

Výplatu předčasného důchodu si můžete nechat přiznat už od 1. 1. 2024, není třeba čekat na 2. 1. 2024.