Manžel je starší než já a už pobírá starobní důchod. Může pobírat výchovné?

Otázka:

Manžel má přiznaný předčasný důchod od února letošního roku. Já mám do důchodu ještě 9 let. Může manžel od ledna 2023 požádat o příspěvek na dítě Kč 500,-? Nebo nemá nárok, mají nárok jen ženy? Jestliže může mít k důchodu tento příspěvek, jakým způsobem má o něj požádat? Děkuji.

(redakčně neupravováno)

Odpověď:

Manžel je starší než já a už pobírá starobní důchod. Může pobírat výchovné?

Manžel může mít nárok na výchovné, pokud prohlásí, že děti vychovával ve větším rozsahu než vy. Zatím nevím, zda bude vyžadováno i vaše potvrzení této skutečnosti. Vy už ale nikdy na výchovné nárok mít nebudete a to ani v případě, že by váš manžel zemřel, tj. přestal starobní důchod pobírat.

Žádat o výchovné se bude na předepsaném tiskopisu, který ale ČSSZ ještě nezveřejnila. Uplatnit žádost bude možné od září 2022.