Kde žádat o důchod, když manžel pobíral důchod od Ministerstva vnitra?

Otázka:

Dobrý den, manžel zemřel 10.2.2016, jako bývalý zaměstnanec ministerstva vnitra od něj rovněž pobíral starobní důchod. Kam se mám obrátit s vyřízením pozůstalostních důchodů?

Odpověď:

Kde žádat o důchod, když manžel pobíral důchod od Ministerstva vnitra?

Správně byste se měla obrátit na příslušné Krajské ředitelství policie, kde s vámi žádost sepíší. Můžete se ale také obrátit na místně příslušnou okresní správu sociálního zabezpečení, která s vámi žádost také sepíše a postoupí orgánu sociálního zabezpečení Ministerstva vnitra.