V roce 2003 mi byl přiznán invalidní důchod z OVZ 11.022 Kč. Kolik bude starobní důchod?

Otázka:

Dobrý den.
V roce 2003 mi byl přiznán ČID, od roku 2010 potom ID I. stupně doposud, s vypočteným OVZ 11 022 Kč.
Jakým koeficientem bude násoben uvedený OVZ, respektive jaká bude výše mého důchodu při době pojištění 44 let?
Výši klasického starobního důchodu si umím spočítat. O starobní důchod budu žádat v září 2016.
Děkuji za vyřízení.

Odpověď:

V roce 2003 mi byl přiznán invalidní důchod z OVZ 11.022 Kč. Kolik bude starobní důchod?

Při přepočítání původního osobního vyměřovacího základu (OVZ) bude použit koeficient 1,7189 (shodou okolností stejný, jako je nyní uveden ve vzorovém příkladu na stránce vysvětlující tzv. STOP OVZ výpočet). Při výpočtu starobního důchodu tedy bude počítáno s OVZ 18.946 Kč. Při 44 letech pojištění pak starobní důchod spočítaný tímto způsobem vychází 11.496 Kč.