Jinak započítaný úřad práce při výpočtu invalidního a starobního důchodu

Otázka:

Dobrý den,
prosím Vás, zda byste mi mohl konkrétně poradit v následující záležitosti, kterou nedokáži dobře posoudit. Můj dotaz se týká roku 2003.
V Informativní osobním listu důchododového pojištění (a rovněž tak v dřívějším Rozhodnutí o plném invalidním důchodu) mám rok 2003 uveden takto:
01.01.2003 31.12.2003 365 uchazeč o zaměstnání – ndp 365
Dobu 01.01.2003 – 31.01.2003 ( evidence na Úřadu práce) jsem dodatečně dobrovolně pojistila (s nadějí, že tak získám celý rok pojištění navíc).
Dne 2.6.2023 jsem obdržela od ČSSZ Rozhodnutí o přiznání starobního důchodu.
V části Osobní list důchodového pojištění mám v části Přehled dob pojištění m.j. uvedeno toto:
Doba od – do Dny Druh doby Vym. základ Vyl. Doba


01.01.2002 03.03.2002 62 uchazeč o zam – ndp 62
04.03.2002 22.03.2002 19 pojištění 4488
23.03.2002 25.03.2002 3 uchazeč o zam – ndp 3
26.03.2002 28.12.2002 278 náhr. doba poj.– ndp 278
29.12.2002 31.12.2002 3 uchazeč o zam – ndp 3
01.01.2003 31.01.2003 31 dobrovolné poj. 1 4193
01.01.2004 30.04.2004 121 uchazeč o zam – ndp 121
03.05.2004 31.12.2004 243 pojištění 44091
… atd.
Z mého pohledu by v Přehledu dob pojištění mělo být uvedeno:
01.01.2003 31.01.2003 31 dobrovolné poj. 1 4193
01.02.2003 31.12.2003 334 uchazeč o zaměstnání – ndp 334
Mám 2 otázky:
1. Měla bych Rozhodnutí o přiznání starobního důchodu reklamovat (námitka ?)
2. Pokud by byla chybějící doba za r. 2003 doplněna, o kolik dnů by to navýšilo celkovou dobu pojištění a tím i výši důchodu? Nebo by to byla jen formální úprava ?
Děkuji Vám za odpověď

(redakčně neupravováno)

Odpověď:

Jinak započítaný úřad práce při výpočtu invalidního a starobního důchodu

Nemusí to být nutně špatně. Evidence na úřadu práce se hodnotí v rozsahu popsaném v tomto článku, tj. doba bez pobírání podpory po roce 1995 se hodnotí v rozsahu nejvýše tří let, ale s tím, že před 55. rokem věku se hodnotí nejvýše rok. Před rokem 2010 platilo, že se hodnotily tři roky evidence bez podpory bez ohledu na to, kolik vám bylo let. Mohla jste mít tedy zhodnoceno více doby evidence na úřadu práce, než se hodnotí dnes. Navíc evidence na ÚP se hodnotí „odzadu“, tzn. hodnotí se poslední období (když byste byla na úřadu práce bez podpory v letech 2015 až 2023, zhodnotí se vám doba 2020 až 2023, ne doba 2015 až 2018). Někdy pak dojde k situaci, kdy se hodnocená doba posune.

Pokud by šlo o chybu ČSSZ a vámi uváděná doba evidence na ÚP vám má být zhodnocena, přibylo by vám 267,2 dní pojištění (334 x 0,8). Zda a jak by to ovlivnilo výpočet důchodu netuším – kromě fragmentu z osobního listu důchodového pojištění o výpočtu vašeho důchodu nic nevím.