Ukázka výpočtu starobního důchodu při předchozím přiznání invalidního důchodu

Otázka:

Dobrý den.
V roce 2005 mi byl přiznán ČID, ukončen v roce 2010, s vypočteným OVZ 16 266 Kč.
V roce 2012 mi byl přiznán ID I.st. až doposud, s vypočteným OVZ 22 866 Kč.
Jakými koeficienty budou násobeny jednotlivé OVZ, respektive jaká bude výše mého starobního důchodu při době pojištění 47 let.
Výši klasického starobního důchodu si umím spočítat. O starobní důchod budu žádat v říjnu 2016.
Mohu požádat o ukázku výpočtu přepočítacího koeficientu OVZ (třeba druhý výše uvedený)?
Paragraf 19 ZDP výpočet uvádí velmi složitě.
Děkuji za vyřízení.

Odpověď:

Ukázka výpočtu starobního důchodu při předchozím přiznání invalidního důchodu

Informace k tomuto tématu naleznete v článku o výpočtu starobního důchodu z invalidního. Tzv. STOP OVZ výpočet bude proveden ke každému v minulosti spočítanému OVZ. Váš důchod tedy bude spočítán třemi způsoby – klasicky a ze dvou v minulosti spočítaných OVZ. Přiznána bude nejvyšší spočítaná částka.

V § 19 zákona č. 1555/1995 Sb., o důchodového pojištění, je tento přepočet popsán mimořádně složitě, ale po jeho rozklíčování lze dojít k tomu, že pro přepočítání se použije koeficient, který předchází roku, ve kterém byl původní důchod přiznán:

  • pro přepočet OVZ roku 2005 bude použit koeficient 1,5102
  • pro přepočet OVZ roku 2012 bude použit koeficient 1,0762

Po přepočítání původních OVZ dojdete k novému OVZ 24.565 Kč a 24.609 Kč. Použita bude vyšší částka a z ní už běžným způsobem dopočítáte důchod 13.151 Kč (při 47 letech pojištění).