V mém přehledu zhodnocených dob pojištění za dobu studia na gymnáziu není ani 1 den

Otázka:

Dobrý den, mám na Vás prosbu ohledně zhodnocení doby pojištění během studia do 18ti let. 1.9.1993 jsem nastoupila na 7leté gymnázium. Školu jsem ukončila maturitou v roce 2000. 18ti let jsem dosáhla v červnu 2000. Jak se toto studium bude hodnotit? Ke změně započítávání studia do 18ti let došlo k 1.1.1996, kdy jsem již na gymnáziu studovala. V mém přehledu zhodnocených dob pojištění za dobu studia na gymnáziu (1.9.1993-30.6.2000) není ani 1 den a mé spolužačce ze stejného ročníku započítali všechny 4 roky od 1.9.1996-30.6.2000 jako 100% ND. Mohu Vás tedy poprosit o upřesnění, jak se má tato doba správně zhodnotit? Předem děkuji.

(redakčně neupravováno)

Odpověď:

V mém přehledu zhodnocených dob pojištění za dobu studia na gymnáziu není ani 1 den

Hodnocení doby studia se podrobně věnuji v tomto článku. Jde o to, pro jaké účely chcete dobu studia hodnotit? Za studium bude ve vašem případě považováno období od 1. 9. 1996 do 31. 8. 2000. Ale jako náhradní doba pojištění se po roce 1995 studium hodnotí až od 18 let věku, tj. ve vašem případě pouze od června 2000 do konce prázdnin. Kdy jste začala studovat (za před rokem 1996 nebo po roce 1995), není podstatné.

Vaší spolužačce určitě ČSSZ nehodnotila při výpočtu jakéhokoliv důchodu dobu studia v rozsahu, jaký uvádíte a už vůbec ne na 100 %.

Otázka doplněna:

Dobrý den,
děkuji Vám za rychlou odpověď.
V příloze posílám osobní list důchodového pojištění mé spolužačky, kde já vidím dobu 1.9.1996-31.08.2000 zhodnocenou jako ND studium.
Celkový počet evidovaných dob má na listu 26 let, já 21 let.
Studovaly jsme obě stejně i vysoké školy.
Mně nechybí žádný den pojištění.
Jak je to tedy možné? Nebo ten list chápu špatně?
Maturitní vysvědčení i diplom jsem na OSSZ dokládala už před rokem.

Tento list prosím nezveřejňovat, dala mi ho jen pro mé osobní potřeby.
Předem děkuji.

(redakčně neupravováno)

Odpověď doplněna:

Ano, ale toto je Informativní osobní list důchodového pojištění (IOLDP). Je to přehled do, které má ČSSZ ve své evidenci a ne informace o tom, jaké doby budou zhodnoceny při výpočtu důchodu a v jakém rozsahu. Stejně tak údaj o evidované době není ničím vypovídající (vysvětluji v článku výše).

Kdybyste po 18. roce věku studovala 15 let, bylo by na IOLDP 15 let studia, ale při výpočtu důchodu by vám bylo zhodnoceno pouze prvních šest let. IOLDP je prostě pouze přehled dob v evidenci ČSSZ. Totéž obdobně platí o evidenci na úřadu práce.

Pokud jste studium střední školy na vaší OSSZ dokládala, zřejmě v evidenci ČSSZ je, ale není z ní udělána datová věta. V situaci, ve které se ČSSZ nyní nachází, pravděpodobně nebude řešit náhradní dobu pojištění člověka, kterému do dosažení důchodového věku schází více než 20 let.

Takovéto údaje pochopitelně nezveřejňuji.