Od kterého dne se mi bude započítávat doba studia na gymnáziu?

Otázka:

Dobrý den,
Chtěl bych se zeptat od kterého dne se mi bude započítávat doba pojištění. Skončil jsem základní školu v roce 1984 a od 1.9.1984 jsem nastoupil na gymnázium. Na vysvědčení druhého ročníku gymnázia mám doložku:
“Žák splnil povinnou destiletou školní docházku ukončením období školního vyučování ve školním roce 1985/86. V Ostravě dne 27. června 1986.”
Nevím tedy, zda se mi pojištění bude počítat od 1.7.1986 nebo až od 1.9.1986.
Děkuji.

(redakčně neupravováno)

Odpověď:

Od kterého dne se mi bude započítávat doba studia na gymnáziu?

Doba pojištění se vám bude hodnotit od 1. 9. 1984, kdy jste nastoupil na střední školu. Co je uvedeno na vysvědčení z druhého ročníku nikdo z ČSSZ nikdy neuvidí, protože studium (nemá-li ho ČSSZ už doloženo) se dokládá maturitním vysvědčením.

Jak se v studium hodnotí, popisuji v tomto článku.