Mám nárok na „rouškovné“ 5000,- korun, když mi výplata vdovského důchodu skončila 10. 11. 2020?

Otázka:

Mám nárok na „rouškovné“ 5000,- korun, když mi výplata vdovského důchodu skončila 10. 11. 2020?

(redakčně neupravováno)

Odpověď:

Mám nárok na „rouškovné“ 5000,- korun, když mi výplata vdovského důchodu skončila 10. 11. 2020?

Ne, nárok na jednorázový příspěvek nemáte. Podmínkou je, že vám nárok na důchod v listopadu 2020 nezanikl. § 2 odst. 1 zákona č. 469/2020 Sb.

Nárok na příspěvek má fyzická osoba, které byl přiznán důchod z důchodového pojištění podle českých právních předpisů (dále jen „důchod“) na základě žádosti podané před 1. prosincem 2020 ode dne, který spadá do období před 1. prosinec 2020, pokud nárok na výplatu tohoto důchodu trval aspoň po část měsíce listopadu 2020 a v tomto měsíci nárok na výplatu tohoto důchodu nezanikl. Podmínka, že v listopadu 2020 nárok na výplatu důchodu trval a nezanikl, se považuje za splněnou, pokud před 1. prosincem 2020 zanikl nárok na důchod podle § 58 odst. 1 nebo § 61a zákona o důchodovém pojištění z důvodu vzniku nároku na výplatu jiného důchodu a nárok na výplatu tohoto jiného důchodu trval do konce listopadu 2020; jde-li o zánik nároku na invalidní důchod podle § 58 odst. 1 zákona o důchodovém pojištění, považuje se přitom za splněnou i podmínka podání žádosti o přiznání důchodu před 1. prosincem 2020.