Umístění důchodce do domova důchodců a nižší vyplacený důchod

Otázka:

Mamince byl vždy vyplácen důchod k 18. v měsíci. V srpnu t.r. byla přijata do domova pro seniory. Byla požádána vedením domova, aby její důchod chodil na hromadný účet, ovšem k 15.v měsíci. Ovšem další měsíc ji dorazil důchod zase poukázkou a navíc krácený o 1.295,-Kč a k datu 25.9.!! Můžete mi prosím vysvětlit, proč byl důchod krácen a zda mamince bude ten rozdíl vyplacen v následujícím výplatním termínu? Děkuji

(redakčně neupravováno)

Odpověď:

Umístění důchodce do domova důchodců a nižší vyplacený důchod

Důchody jsou vypláceny vždy dopředu na dané období. V případě splatnosti důchodu 18. dne v měsíci náležel vždy důchod od 18. dne v měsíci do 17. dne následujícího měsíce. Pokud došlo v důsledku umístění důchodce ke změně splatnosti důchodu na 15., byl jeden důchod vyplacen za kratší období (od 18. do 14. dne následujícího měsíce) a tudíž náležel v nižší částce (nejedná se splátku za celý měsíc). Mimo výplatní termín (25. 9.) byl důchod nejspíše vyplacen, protože ho ČSSZ zaslala formou doplatku, neboť pravidelná splátka důchodu bude zařízena až od října. V říjnu tedy vaše maminka obdrží „běžnou“ výši důchodu. Částka, o které píšete, doplacena nebude (není období, které by nebylo důchodem „pokryto“).